Verkeer en Waterstaat
“Ik zocht een IT- manager en ik kreeg meerwaarde voor het gehele facilitaire bedrijf”

Phaistos bleek in staat om snel en adequaat mee te denken bij een ingrijpende transitie van het bedrijf in een dynamische beleidsmatig-politieke omgeving. Integer en transparant optreden en communiceren gaf mij snel vertrouwen in de kwaliteiten van Phaistos en in de effectiviteit van de adviezen.

De IT-afdeling (verantwoordelijk voor de data en telecom) bleef daardoor een stabiele factor in een zeer turbulente omgeving en bleek in staat niet alleen de continuïteit van de dienstverlening uitstekend te kunnen handhaven maar zich ook verder te kunnen ontwikkelen. Dit zeker ook omdat Phaistos met de mensen aan de slag gaat en in ze investeert om het beste in hen boven te halen.

Waardevol vond ik dat Phaistos zeer alert blijft op ontwikkelingen in de omgeving die wellicht tot bijstellingen van de uitgezette koers moeten leiden en daarover tijdig contact zoekt en adviseert.

Drs H. de Boer
Voormalig directeur a.i. Directie Facilitaire Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

TERUG NAAR REFERENTIES© 2003 Phaistos :: Design by Imade :: Alle rechten voorbehouden.
Contactgegevens Referenties Verschillende projecten Ons team Het bedrijfsprofiel