Project Offertebeoordeling t.b.v. Inspectie Verkeer en Waterstaat

Situatieschets
De nieuwe organisatie Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, kende een versnipperd, verouderd netwerklandschap en had, na een eerste informatieronde, een leverancier gevraagd een Virtual Private Netwerk (VPN) aan te bieden. De opgeleverde offerte strookte echter niet met de functionele en financiele verwachtingen en maakte een onafhankelijke beoordeling wenselijk. IVW koos Phaistos omdat zij blijk gaf van stevige inhoudelijke kennis van de materie gecombineerd met een goed gevoel voor het bestuurlijke "Umfelt".

Gekozen aanpak
Phaistos onderzocht in eerste instantie de informatie die door IVW aan de leverancier was aangeleverd; de offerteaanvraag vormt immers de basis voor een offerte. Hierover bestond tussen IVW en leverancier geen misverstand. Inmiddels had Phaistos zich een beeld weten te vormen van de functionele eisen en wensen van de organisatie. Het werd duidelijk dat er een grote kloof zat tussen de gewenste functionaliteiten van het VPN en de aangeboden functionaliteit van het VPN in de offerte.

Phaistos heeft er om deze reden voor gekozen de offerte niet alleen als zodanig op prijs te beoordelen, maar ook op functionele pasvorm.

Resultaat
Phaistos toonde aan dat de leverancier weliswaar een marktconforme offerte had aangeboden, maar ook een netwerkoplossing die in functioneel-technische zin niet passend was voor IVW. Phaistos adviseerde het functionele pakket van eisen en wensen te herformuleren en gaf conceptuele denkrichtingen aan voor beter passende oplossingen. Zowel op bestuurlijk als operationeel vlak kreeg de aanschaf en implementatie van het netwerk hierdoor nieuw momentum. Het nieuwe VPN wordt momenteel onder leiding van Phaistos geïmplementeerd.

TERUG NAAR PROJECTEN


© 2003 Phaistos :: Design by Imade :: Alle rechten voorbehouden.
Contactgegevens Referenties Verschillende projecten Ons team Het bedrijfsprofiel